GHSGRUP bünyesinde çalışan 200 Mavi/Beyaz yaka personelimiz hetaderin kan bağısı kampanyasına kayıtsız kalmadı!
GHSGRUP bünyesinde bulunan doktor ve acil hizmet odasında düzenlenen kan verme kampanyasına katılarak
kan bağısında bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederiz.