​​​GHSGRUP hedef ve ilkelerinden yola çıkarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek için yıl boyunca çalışmalar sürer. GHSGRUP  olarak, işe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturur. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin, adaylarımızın aşağıdaki dokuz ana yetkinliğe sahip olması önemlidir. ​


GHSGRUP  Yetkinlikleri:


•   Yön Belirleme

•   Takım Çalışması

•    İletişim

•    İşbirliği Geliştirme

•    Sonuç Odaklılık

•    Yaratıcılık ve Girişimcilik

•    Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme

•    Farklılıklara Uyum ve Yönetme

•    Müşteri Duyarlılığı 


Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır:


•    Yetkinlik Bazlı Mülakat

•    Mesleki Kişilik Envanteri

•    İngilizce Seviye Tespit Sınavı

•    Değerlendirme Merkezi Uygulamaları - Adaylarımızın yetkinlikleri, kendilerine verilen vaka çalışmaları üzerinde gerçekleştirdikleri grup çalışmasına ve bireysel egzersizlere göre değerlendirilir. 


Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza ilgili GHSGRUP topluluğu şirketlerimiz tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerleştirilmelerini sağlamaktır. 


GHSGRUP  şirketler topluluğumuz için ihtiyaç duydugumuz personel alımlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.